sadsad x
asdasd

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası temel olarak;

 1. Erkul Dağıtım San. ve Ticaret A.Ş.'nin ("Erkul") shop.goldenrose.com.tr (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve Erkul’un verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,
 2. Erkul’un işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

açıklamaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Neden İşliyoruz? Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Siz Üyelerimiz'e daha iyi hizmet verebilmek;  sizlerle iletişimi sağlamak; trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Sitede toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, IP numaranız, T.C. kimlik numaranız, pozisyon/ unvan, kredi kartı numaranız gibi verilerdir.

Bu verileri işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, kanuni yükümlülükler gerektirdiği takdirde devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

 Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Erkul, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte Üye’nin her zaman kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi talep etme hakları saklıdır.

 

Erkul tarafından verilerinizin işlendiği ve Erkul’un verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği Yakuplu Mah. Beysan San. Sitesi Dereboyu Cad. No:4 Beylikdüzü/İSTANBUL  adresine yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinizin;

 1. a)         herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. b)         kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 3. c)         kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
 4. d)         kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 5. e)         kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. f)         kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket'in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. g)         Şirket'ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 8. h)         kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve;
 9. i)          kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Üyelik ve iletişim tercihlerinizi her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz.

 

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle Saklanmaktadır?

Verileriniz ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.